• Screenshot 2019 02 18 Politipensionisterne

REFERAT fra Forretningsudvalgs møde, fredag den 30. august 2019 kl 1000

Artikelindeks

 Ad pkt. 7.

FU ønskede at drøfte, samarbejdsaften, forbundets tilskud til PL samt få en generel orientering om politiets situation.

Efter velkomst til forbundsformand Claus Oxfelt og forbundssekretær Finn Moseholm, fik forbundsformanden ordet.

Forbundsformand Claus Oxfeldt orienterede om nyvalg til forbundet.s forhandlingsudvalg. Poul Buus, Nordjylland og Heino Kegel, Østjylland blev valgt ind i FU. Det er afløsning for Jørgen Olsen, Rigspolitiet, da han pensioneres til oktober 2019 og for Jørgen Jensen, Vestegnen, da han skal pensioneres i 2020. Michael Bermann Møller, Kbh., blev genvalgt til FU. Færøernes politiforening er nu repræsenteret i HB. Næste projekt er, at Grønlands politiforening også kan få en repræsentant i HB. Det kan tidligst komme til næste kongres i 2021.

Han nævnte, at der efter aflysningen af statsbesøget af præsident Trump, var tid til at koncentrere sig om arbejdet med en ny flerårsaftale for politiet. En ny aftale skal træde i kraft 1. jan. 2020. Den nuværende aftale gav en udvidelse af politistyrken (2016-19) på 600 ansatte. Der er p.t. 11.100 i alt i politistyrken. Den nye aftale skulle meget gerne give en forøgelse på 300 ansatte årligt.

Der er stor fokus på efter- og videre uddannelsen i politiet. Den nye midlertidige politiskole i Fredericia er kommet godt i gang. Den permanente politiskole i Jylland, åbner i Vejle til oktober 2020. Her placeres efter- og videreuddannelse.

Politiforbundet arbejder på at få genindført løn under uddannelsen. Specielt for den del af uddannelsen, der starter på semester 3. (der er i dag løn under den praktiske uddannelse)

Han oplyste, at Politiforbundet han gennemført en tilfredshedsundersøgelse, som gør, at forbundsformanden og næstformanden er på besøg på tjenestestederne 2 gange om måneden.

Der arbejdes også med at nyt lønprojekt til OK21. Her skal kompetencer belønnes og så afskaffes den nu kendte lokalløn.