• Screenshot 2019 02 18 Politipensionisterne

REFERAT fra Forretningsudvalgs møde, fredag den 30. august 2019 kl 1000

Artikelindeks

 Ad pkt. 3.

Der er afleveret en artikel til blad nr. 4. Det forventes på gaden omkring d. 25. sept. Vi mangler en forfatter til artiklen i blad nr.5 – deadline d. 3. oktober. Det aftales på HB-mødet.

Til blad nr. 6- deadline d. 13. november satser vi på, at der kan bringes en samlet oversigt over generalforsamlingerne i vore kredse i 2020. Der kræver, at kredsene senest d. 10. nov. har meddelt tid og sted for afholdelse af den årlige generalforsamling til sekretæren.

Ad pkt. 4.

Formanden har den 19. august udsendt dagsorden til HB-mødet d. 4. sept. Det er det sædvanlige sted. Der serveres kaffe fra kl. 1030 – mødestart kl. 1100. Forventet afslutning senest kl. 1430.

Der henvises i øvrigt til den udsendte dagsorden.

Ad pkt. 5.

Formanden orienterede om hjemmesiden. Der er 5 tilmeldt til nyhedsbrevet. Der er informationer og referater på hjemmesiden. Det kan læses efter log in – bortset fra referater fra kreds 7. Her kræves et særligt log in. Drøftes på HB-mødet under pkt. 11.

Ad pkt. 6.

FU foreslår, at nye medlemmer indmeldt i oktober kvartal 2019 – ikke opkræves kontingent for perioden. Første opkrævning vil så være i januar 2020 for hele året.

Hvordan henter jeg referater

Referaterne er i det format der hedder pdf. Det kræver Adobe Reader.
Den er for det meste standard, men har du den ikke kan den hentes her

Til højre klik på det ønskede, eks. "Generalforsamlingsmøder".
Klik derefter på det ønskede referat, der så hentes.

Filen skal evt. gemmes på din pc, vælg et sted du vil have den liggende. Find den der, og klik på den for at åbne den.

SE KREDSENE PÅ KORT

SE KREDSENE PÅ KORT

Se Danmarks kort med kredsinddelinger, og med kredsnummer.
Vælg info og få mere information om kredsene.
Se hurtig klik for oplysninger om kredsbestyrelsen

Find det her...

NYT FRA KREDSENE

NYT FRA KREDSENE

Se det seneste nyt fra alle kredsene.
Vælg din kreds, eller vælg en anden kreds nyhedsindslag

 

Find det her...