• Screenshot 2019 02 18 Politipensionisterne

Reguleringsordningen maj 2019

POLITIPENSIONISTERNES LANDSFORENING
Reguleringsordningen

På generalforsamlingen d. 2. april blev der rejst spørgsmål om reguleringsordningen. Den har givet anledning til megen debat i al den tid jeg kan huske fra aftaleforhandlingerne. Specielt når udmøntningen af reguleringsordningen blev negativ, startede debatten igen – og naturligvis også på vores generalforsamling. Derfor ser vi på reguleringsordningen.

Reguleringsordningen udmøntede et minus på – 0,35 %, men vi skal blot tilbage til 1. april 2018, da var reguleringsordningen positiv med 0,33 %. Ser vi på de oversigter, der blev udsendt fra CFU efter at aftalen om OK2018 blev indgået, var der et samlet skøn på en positiv regulering på i alt 0,47 % - fordelt med 0,33 % i 2018 + 0,02% i 2019 + 0,02 % i 2020 og 0,10% pr. 1. feb. 2021 – i alt 0,47 %. Altså ingen negative reguleringer i perioden 2018-2021. Det kan derfor konstateres, at den skønnede regulering pr. 1. april 2019 er slået total fejl. Vi vil derfor nøje følge periodens sidste 2 reguleringer.

Læs mere ...

Ref. fra FU møde den 14. jan. 2019

Forretningsudvalgsmøde

Referat fra mødet i forretningsudvalget afholdt mandag den 14. januar 2019 kl. 1100 i ældrecentret, Odense.

Dagsorden:

 • Velkomst
 • Evt. tilføjelse og godkendelse af dagsorden
 • Informationer fra formanden
 • Informationer fra næstformanden
 • Informationer fra hovedkassereren
 • Information fra medlemssekretæren
 • Nyt fra udvalgene
 • Evt. ændringer til vores Privatlivspolitik
 • Hjemmesiden – evt. ny app.
 • Medlemssystemet
 • Forslag fra kredsformand i kreds 12 – tur til Bornholm i 2020
 • Eventuelt

Læs mere ...

Sammenslutningen af senior-/pensionistforeninger i CO10

Sammenslutningen af senior-/pensionistforeninger i CO10

Sammenslutningen af senior-/pensionistforening i CO10

Ny sammenslutning af pensionistforeninger i Centralorganisationen af 2010 I ”Nedlægningsfasen” var der blandt de 5 foreninger der i SC havde forhandlingsret gennem Centralforeningen af 2010 (CO10),enighed om, at vi måtte søge at stå sammen og søge mulighed for at fortsætte.

På SC,s hovedbestyrelsesmøde i maj 2015 blev der fremlagt et forslag om vedtægt for ”Sammenslutningen af senior/pensionistforeninger i CO10,” og på et efterfølgende møde 28. juli 2015 blev foreningen derefter stiftet. Følgende er uddrag af vedtægterne.

Læs mere ...

Aktiviteter

Seniorgruppen i CO10.

Afholder møde den 13. maj 2019 i København.

Afholder repræsentantskabsmøde den 20. november 2019 i København

Formand Finn Steen Baad deltager.

Politipensionisternes Landsforening

Næste bestyrelsesmøde:

Næste bestyrelsesmøder afholdes den 4. september 2019 i Ældrecentret Odense 

Næste generalforsamling:

Generalforsamlingen 2020 afholdes onsdag den 1. april i Ældrecentret, Odense.

Med venlig hilsen

Politipensionisterne.dk

Finn Steen Baad

Et historisk tilbageblik

ET HISTORISK TILBAGEBLIK
af tidl. næstformand Niels Christensen.

Den 29. april 1993 afholdt Dansk Politi´s Pensionistforening sin årlige generalforsamling i København. Foreningen er stiftet den 18. december 1948.
Formanden nævnte i sin beretning tilhørsforholdet til Statspensionisternes Centralforening(SC), hvor man havde 3 medlemmer i repræsentantskabet, ligesom SC havde 5 repræsentanter i CO 2.

Læs mere ...

Det begyndte som en tanke

 "Det startede som en tanke"

Politipensionisternes Landsforening er på vej mod de 25 år.
Harald Olesen, der var en af initiativtagerne, fortæller om den spæde begyndelse.
Af Povl Rasmussen, redaktør Statspensionisten

Læs mere ...