• Screenshot 2019 02 18 Politipensionisterne

Ref. fra FU møde den 14. jan. 2019

Forretningsudvalgsmøde

Referat fra mødet i forretningsudvalget afholdt mandag den 14. januar 2019 kl. 1100 i ældrecentret, Odense.

Dagsorden:

 • • Velkomst
 • • Evt. tilføjelse og godkendelse af dagsorden
 • • Informationer fra formanden
 • • Informationer fra næstformanden
 • • Informationer fra hovedkassereren
 • • Information fra medlemssekretæren
 • • Nyt fra udvalgene
 • • Evt. ændringer til vores Privatlivspolitik
 • • Hjemmesiden – evt. ny app.
 • • Medlemssystemet
 • • Forslag fra kredsformand i kreds 12 – tur til Bornholm i 2020
 • • Eventuelt

Læs mere ...

Sammenslutningen af senior-/pensionistforeninger i CO10

Sammenslutningen af senior-/pensionistforeninger i CO10

Sammenslutningen af senior-/pensionistforening i CO10

Ny sammenslutning af pensionistforeninger i Centralorganisationen af 2010 I ”Nedlægningsfasen” var der blandt de 5 foreninger der i SC havde forhandlingsret gennem Centralforeningen af 2010 (CO10),enighed om, at vi måtte søge at stå sammen og søge mulighed for at fortsætte.

På SC,s hovedbestyrelsesmøde i maj 2015 blev der fremlagt et forslag om vedtægt for ”Sammenslutningen af senior/pensionistforeninger i CO10,” og på et efterfølgende møde 28. juli 2015 blev foreningen derefter stiftet. Følgende er uddrag af vedtægterne.

Læs mere ...

Aktiviteter

AKTIVITETER

Politipensionisterne

Seniorgruppen i CO10.

Afholder møde den 14.02 2019 i Odense.

Formand Finn Steen Baad deltager i mødet.

Næste bestyrelsesmøde:

Næste bestyrelsesmøder afholdes den 2. september 2019 i Odense

Næste generalforsamling:

Generalforsamlingen 2019 afholdes torsdag den 2. april i Ældrecentret, Odense.

Et historisk tilbageblik

ET HISTORISK TILBAGEBLIK
af tidl. næstformand Niels Christensen.

Den 29. april 1993 afholdt Dansk Politi´s Pensionistforening sin årlige generalforsamling i København. Foreningen er stiftet den 18. december 1948.
Formanden nævnte i sin beretning tilhørsforholdet til Statspensionisternes Centralforening(SC), hvor man havde 3 medlemmer i repræsentantskabet, ligesom SC havde 5 repræsentanter i CO 2.

Læs mere ...

Det begyndte som en tanke

 "Det startede som en tanke"

Politipensionisternes Landsforening er på vej mod de 25 år.
Harald Olesen, der var en af initiativtagerne, fortæller om den spæde begyndelse.
Af Povl Rasmussen, redaktør Statspensionisten

Læs mere ...

Adgang for medlemmer _

Log ind her