Skrivelse til Politiforbundet maj 2021

 

Billede1

 

 

 


Emne: Politipensionister som medlemmer.

Kære venner i Politiforbundet.

Efter vort virtuelle møde d. 20. april har vi udsendt et notat til bestyrelsen uden at vi har taget stilling til jeres forslag om nye medlemsformer for pensionister.

Vi har nu modtaget tilbagesvar fra et flertal af vore 12 kredse. Det er meget klar og et gennemgående svar, at man har svært ved at se, hvad vi skal bruge det påtænkte medlemskab til.

Vi har forstået, at Politiforbundet på baggrund af mange henvendelser i de seneste år fra medlemmer, der står foran orlov (tjenestefrihed) en pensionering, at de kommende pensionister ønsker en eller anden form for tilknytning til Politiforbundet. Det er på den baggrund Politiforbundet arbejder på at få tilrettet vedtægterne, sådan der bliver muligt at optage disse grupper som passive medlemmer.

Politipensionisternes Landsforening kan naturligvis ikke blande sig i Politiforbundets kongres og vi kan ej heller rette eller foreslå ændringer i jeres vedtægter. Men vi håber da meget, at vi kan samarbejde om, hvordan kommende politipensionister i fremtiden kan blive optaget som medlemmer, uden at vi skal til at konkurrere om de nytilkomne pensionister.

De modtagne tilbagesvar fra vor medlemskreds peger på, at pensionister over 70 år ikke har nogen fordel af det påtænkte nye passive medlemskab, bl.a. fordi de omtalte forsikringsordninger, kan tegnes i flere selskaber.

Vi kan derfor foreslå, at Politiforbundet til vedtægtsændringerne på den kommende kongres laver en klar opdeling mellem mulighederne for tjenestefrit-personale og mulighederne for kommende pensionister.

Vi forslår også, at vi afholder et nyt virtuelt møde – eller helst et personligt møde umiddelbart efter jeres kongres, og inden der udsendes materiale med orientering til de kommende pensionister. Vi skal undgå konkurrence om, hvor kommende politipensionister bør være medlemmer.

Med venlig hilsen

Finn Steen Baad Hans Agerbo Jensen
Politipensionisterne

Tilføjet den 11. maj 2021:

"Der søges afholdt endnu et møde med Politiforbundet inden kongressen d. 27. maj."

 

POLITIPENSIONISTERNES LANDSFORENING
”Den naturlige fortsættelse af fagforening når du bliver pensioneret” 
Årligt kontingent er 180,00 kr. (fradragsberettiget)
  

 

 

Reguleringsordningen maj 2019

POLITIPENSIONISTERNES LANDSFORENING
Reguleringsordningen

På generalforsamlingen d. 2. april blev der rejst spørgsmål om reguleringsordningen. Den har givet anledning til megen debat i al den tid jeg kan huske fra aftaleforhandlingerne. Specielt når udmøntningen af reguleringsordningen blev negativ, startede debatten igen – og naturligvis også på vores generalforsamling. Derfor ser vi på reguleringsordningen.

Reguleringsordningen udmøntede et minus på – 0,35 %, men vi skal blot tilbage til 1. april 2018, da var reguleringsordningen positiv med 0,33 %. Ser vi på de oversigter, der blev udsendt fra CFU efter at aftalen om OK2018 blev indgået, var der et samlet skøn på en positiv regulering på i alt 0,47 % - fordelt med 0,33 % i 2018 + 0,02% i 2019 + 0,02 % i 2020 og 0,10% pr. 1. feb. 2021 – i alt 0,47 %. Altså ingen negative reguleringer i perioden 2018-2021. Det kan derfor konstateres, at den skønnede regulering pr. 1. april 2019 er slået total fejl. Vi vil derfor nøje følge periodens sidste 2 reguleringer.

Læs mere ...

Sammenslutningen af senior-/pensionistforeninger i CO10

Sammenslutningen af senior-/pensionistforeninger i CO10

Sammenslutningen af senior-/pensionistforening i CO10

Ny sammenslutning af pensionistforeninger i Centralorganisationen af 2010 I ”Nedlægningsfasen” var der blandt de 5 foreninger der i SC havde forhandlingsret gennem Centralforeningen af 2010 (CO10),enighed om, at vi måtte søge at stå sammen og søge mulighed for at fortsætte.

På SC,s hovedbestyrelsesmøde i maj 2015 blev der fremlagt et forslag om vedtægt for ”Sammenslutningen af senior/pensionistforeninger i CO10,” og på et efterfølgende møde 28. juli 2015 blev foreningen derefter stiftet. Følgende er uddrag af vedtægterne.

Læs mere ...

Aktiviteter

Næste generalforsamling:

Generalforsamlingen 2020 afholdes onsdag den 1. april i Ældrecentret, Odense.

Med venlig hilsen

Politipensionisterne.dk

Finn Steen Baad

Et historisk tilbageblik

ET HISTORISK TILBAGEBLIK
af tidl. næstformand Niels Christensen.

Den 29. april 1993 afholdt Dansk Politi´s Pensionistforening sin årlige generalforsamling i København. Foreningen er stiftet den 18. december 1948.
Formanden nævnte i sin beretning tilhørsforholdet til Statspensionisternes Centralforening(SC), hvor man havde 3 medlemmer i repræsentantskabet, ligesom SC havde 5 repræsentanter i CO 2.

Læs mere ...

Det begyndte som en tanke

 "Det startede som en tanke"

Politipensionisternes Landsforening er på vej mod de 25 år.
Harald Olesen, der var en af initiativtagerne, fortæller om den spæde begyndelse.
Af Povl Rasmussen, redaktør Statspensionisten

Læs mere ...