REFERAT fra Forretningsudvalgs møde, fredag den 30. august 2019 kl 1000

Artikelindeks

Afholdt i Politiforbundet, H. C. Andersens Boulevard 38
1553 København V

Dagsorden:

  1. Møde med told/skat
  2. Hovedbestyrelsesmøde på Bornholm 2020
  3. Artikler til Dansk Politi
  4. HB-møde den 4. september 2019
  5. Hjemmesiden – password ?
  6. tilbud til nye medlemmer ?
  7. Emner til drøftelse med forbundsformanden

Deltagere: formand Finn Steen Baad, næstform./sekretær Hans Agerbo Jensen, hovedkasserer Poul Erik Jørgensen, foreningssekretær Finn Knudsen samt kredsformand og Fu-medlem Svend Sandberg.

Formanden bøde velkommen til mødet.

Ad pkt. 1.

Formanden oplyste, at Told/Skat har anmodet om at få tilsendt foreningens vedtægter samt referater fra møderne i de seneste 3 år.

Der fremsendes referater fra 2017-2018 samt 2019 til dato samt vedtægter. FU afholder møde med Told/Skat i Odense d. 26. sept. 2019 (afbud fra Hans)

Ad pkt. 2.

Næstformanden henviste til det udsendte materiale og omtalte Flemming Vibe.s store arbejde med at arrangere et HB-møde på Bornholm i 2020 med ledsager.

Der er på det udsendte materiale problemer med dato og uge-dage. Der er tale tirsdag d. 1. sept. 2020 -med rejse til Bornholm med afg. fra Ystad kl. 1230. Ankomst Rønne kl. 1350. Derfra køres direkte til Allinge for indkvartering.  Der er fremlagt forskellige modeller for den øvrige del af mødet, som skal afklares på det kommende HB-møde.

FU havde en længere drøftelse af de fremlagt forslag og konkluderede, at mødet på Bornholm skal afvikles efter de samme principper som møderne i Bogense. Deltagere, der ønsker at blive længere på Bornholm må selv afholde udgifterne til det forlængede ophold.

Hvordan henter jeg referater

Referaterne er i det format der hedder pdf. Det kræver Adobe Reader.
Den er for det meste standard, men har du den ikke kan den hentes her

Til højre klik på det ønskede, eks. "Generalforsamlingsmøder".
Klik derefter på det ønskede referat, der så hentes.

Filen skal evt. gemmes på din pc, vælg et sted du vil have den liggende. Find den der, og klik på den for at åbne den.

SE KREDSENE PÅ KORT

SE KREDSENE PÅ KORT

Se Danmarks kort med kredsinddelinger, og med kredsnummer.
Vælg info og få mere information om kredsene.
Se hurtig klik for oplysninger om kredsbestyrelsen

Find det her...

NYT FRA KREDSENE

NYT FRA KREDSENE

Se det seneste nyt fra alle kredsene.
Vælg din kreds, eller vælg en anden kreds nyhedsindslag

 

Find det her...