(H) Ref fra Forretnings udvalgs møder FU

Referat fra møde i forretningsudvalget mandag den 13. januar 2020

REFERAT føde i forretningsudvalget mandag den 13. januar  2020  kl. 1100 i ældrecentret, Odense.

REFERAT

Dagsorden:

 • Velkomst
 • Formanden bød velkommen til mødet og ønskede et godt nytår.
 • tilføjelse og godkendelse af dagsorden
 • Han konstaterede at dagsordenen var godkendt som anført.
 • Informationer fra formand og næstformand
 • Formanden orienterede om forholdene i kreds 10, hvor der forekommer meget forvirrende udmeldinger fra kredsformanden. Det har endnu ikke været muligt at finde en løsning. Henvendelser til kreds 10 sendes også til stedfortræderen, Vagner Eliseholm.

Foreningens skriftlige materiale – brochure til medlemshvervning samt mappen til foreningsformænd udsendes for fremtiden via Dansk Politi.

Den nye hjemmeside er i drift. Husk at alle opslag skal sendes direkte til webmaster: adresse: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Læs mere ...

REFERAT fra Forretningsudvalgs møde, fredag den 30. august 2019 kl 1000

Afholdt i Politiforbundet, H. C. Andersens Boulevard 38
1553 København V

Dagsorden:

 1. Møde med told/skat
 2. Hovedbestyrelsesmøde på Bornholm 2020
 3. Artikler til Dansk Politi
 4. HB-møde den 4. september 2019
 5. Hjemmesiden – password ?
 6. tilbud til nye medlemmer ?
 7. Emner til drøftelse med forbundsformanden

Deltagere: formand Finn Steen Baad, næstform./sekretær Hans Agerbo Jensen, hovedkasserer Poul Erik Jørgensen, foreningssekretær Finn Knudsen samt kredsformand og Fu-medlem Svend Sandberg.

Læs mere ...

Hvordan henter jeg referater

Referaterne er i det format der hedder pdf. Det kræver Adobe Reader.
Den er for det meste standard, men har du den ikke kan den hentes her

Til højre klik på det ønskede, eks. "Generalforsamlingsmøder".
Klik derefter på det ønskede referat, der så hentes.

Filen skal evt. gemmes på din pc, vælg et sted du vil have den liggende. Find den der, og klik på den for at åbne den.

SE KREDSENE PÅ KORT

SE KREDSENE PÅ KORT

Se Danmarks kort med kredsinddelinger, og med kredsnummer.
Vælg info og få mere information om kredsene.
Se hurtig klik for oplysninger om kredsbestyrelsen

Find det her...

NYT FRA KREDSENE

NYT FRA KREDSENE

Se det seneste nyt fra alle kredsene.
Vælg din kreds, eller vælg en anden kreds nyhedsindslag

 

Find det her...