• Screenshot 2019 02 18 Politipensionisterne

REFERAT fra Forretningsudvalgs møde, fredag den 30. august 2019 kl 1000

Artikelindeks

 Ad pkt. 7.

FU ønskede at drøfte, samarbejdsaften, forbundets tilskud til PL samt få en generel orientering om politiets situation.

Efter velkomst til forbundsformand Claus Oxfelt og forbundssekretær Finn Moseholm, fik forbundsformanden ordet.

Forbundsformand Claus Oxfeldt orienterede om nyvalg til forbundet.s forhandlingsudvalg. Poul Buus, Nordjylland og Heino Kegel, Østjylland blev valgt ind i FU. Det er afløsning for Jørgen Olsen, Rigspolitiet, da han pensioneres til oktober 2019 og for Jørgen Jensen, Vestegnen, da han skal pensioneres i 2020. Michael Bermann Møller, Kbh., blev genvalgt til FU. Færøernes politiforening er nu repræsenteret i HB. Næste projekt er, at Grønlands politiforening også kan få en repræsentant i HB. Det kan tidligst komme til næste kongres i 2021.

Han nævnte, at der efter aflysningen af statsbesøget af præsident Trump, var tid til at koncentrere sig om arbejdet med en ny flerårsaftale for politiet. En ny aftale skal træde i kraft 1. jan. 2020. Den nuværende aftale gav en udvidelse af politistyrken (2016-19) på 600 ansatte. Der er p.t. 11.100 i alt i politistyrken. Den nye aftale skulle meget gerne give en forøgelse på 300 ansatte årligt.

Der er stor fokus på efter- og videre uddannelsen i politiet. Den nye midlertidige politiskole i Fredericia er kommet godt i gang. Den permanente politiskole i Jylland, åbner i Vejle til oktober 2020. Her placeres efter- og videreuddannelse.

Politiforbundet arbejder på at få genindført løn under uddannelsen. Specielt for den del af uddannelsen, der starter på semester 3. (der er i dag løn under den praktiske uddannelse)

Han oplyste, at Politiforbundet han gennemført en tilfredshedsundersøgelse, som gør, at forbundsformanden og næstformanden er på besøg på tjenestestederne 2 gange om måneden.

Der arbejdes også med at nyt lønprojekt til OK21. Her skal kompetencer belønnes og så afskaffes den nu kendte lokalløn.

Hvordan henter jeg referater

Referaterne er i det format der hedder pdf. Det kræver Adobe Reader.
Den er for det meste standard, men har du den ikke kan den hentes her

Til højre klik på det ønskede, eks. "Generalforsamlingsmøder".
Klik derefter på det ønskede referat, der så hentes.

Filen skal evt. gemmes på din pc, vælg et sted du vil have den liggende. Find den der, og klik på den for at åbne den.

SE KREDSENE PÅ KORT

SE KREDSENE PÅ KORT

Se Danmarks kort med kredsinddelinger, og med kredsnummer.
Vælg info og få mere information om kredsene.
Se hurtig klik for oplysninger om kredsbestyrelsen

Find det her...

NYT FRA KREDSENE

NYT FRA KREDSENE

Se det seneste nyt fra alle kredsene.
Vælg din kreds, eller vælg en anden kreds nyhedsindslag

 

Find det her...