POLITIPENSIONISTERNE KREDS 8
Indbyder dig og din partner til et besøg  og guidet rundvisning på Kastellet på Østerbro torsdag den 19. maj 2022, kl. 1000
Læs mere her

Ref fra generalforsamling kreds 8 den 26. feb 2019

Referat fra generalforsamling i Landsforeningen for Politipensionister, kreds 8, den 26. februar 2019 afholdt på Hjemmeværnsgården i Køge.

Formanden bød velkommen til de 28 fremmødte og gik straks over til dagsordenens punkt 1 – valg af dirigent. Formanden foreslog Bruno Juul, som blev valgt med akklamation.
Formanden overlod herefter generalforsamlingen til dirigenten, som takkede for valget. Efter at have konstateret – jfr. vedtægterne – at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig, gennemgik han dagsordenen, som der ikke var bemærkninger til.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af fuldmagter
3. Formandens beretning
4. Indkomne forslag / Forslag fra bestyrelsen
5. Regnskab
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg til bestyrelsen:
a) Formanden ikke på valg
b) Næstformanden på valg – Bjarne Lassesen er villig til genvalg
c) Kassereren på valg – Lene Machholdt er villig til genvalg
d) 1 bestyrelsesmedlem på valg – Bjarne Langholm ønsker ikke genvalg
e) 1 suppleant er på valg
f) Revisor ikke på valg
g) Revisorsuppleant er på valg – Peter Dangkel er villig til genvalg
8. Valg af delegerede til PL’s generalforsamling jf. PL’s vedtægter
9. Eventuelt
Ad 1: Bruno Juul valgt.
Ad 2: 1 gyldig fuldmagt modtaget.
Ad 3: Beretningen blev godkendt uden kommentarer.

Læs mere ...

Hvordan henter jeg referater

Referaterne er i det format der hedder pdf. Det kræver Adobe Reader.
Den er for det meste standard, men har du den ikke kan den hentes her

Til højre klik på det ønskede, eks. "Generalforsamlingsmøder".
Klik derefter på det ønskede referat, der så hentes.

Filen skal evt. gemmes på din pc, vælg et sted du vil have den liggende. Find den der, og klik på den for at åbne den.

SE KREDSENE PÅ KORT

SE KREDSENE PÅ KORT

Se Danmarks kort med kredsinddelinger, og med kredsnummer.
Vælg info og få mere information om kredsene.
Se hurtig klik for oplysninger om kredsbestyrelsen

Find det her...

NYT FRA KREDSENE

NYT FRA KREDSENE

Se det seneste nyt fra alle kredsene.
Vælg din kreds, eller vælg en anden kreds nyhedsindslag

 

Find det her...