• Screenshot 2019 02 18 Politipensionisterne

Referat fra bestyrelsesmøde kreds 6, 29.juni 2018

POLITIPENSIONISTERNES LANDSFORENING

VALGKREDS 6, FYN

Formand: Frits Hendriksen

Referat fra valgkredsbestyrelsesmøde afholdt 29-06-2018 kl. 11:00 i Ældrecentret, Sct. Jørgens Engen 2, 5000 Odense C, med dagsorden:

  1. Indledning
  2. Kredsforeningen
  3. Landsforeningen
  4. Eventuelt

Deltagere: Frits Hendriksen, John Jensen og Hans Illum Hansen.

 Ad 1) Formanden åbnede mødet, det første efter årets ordinære generalforsamling, og bød velkommen til de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer, John Jensen og Hans Illum Hansen.

Ad 2) Bestyrelsen konstituerede sig formeldt med Hans Illum Hansen som stedfortræder for formanden og John Jensen som kasserer. Sidstnævnte har bestridt posten siden generalforsamlingen.

Formanden meddelte, at referat fra generalforsamlingen er lagt op på Landsforeningens hjemmeside, som indtil videre bliver vores kommunikationsforbindelse til medlemmerne. Sammen med Landsforeningens side i Politibladet. Samt adgangen til at indrykke formelle meddelelser samme sted.

Persondataforordningen af 25. maj har foranlediget formanden til at slettet alle medlemsoplysninger på sin private computer. Disse findes nu kun et sted – rette sted – i Landsforeningens regi med Foreningscentralen som administrator. Det er formandens håb, at der via Foreningscentralen kan oprettes ”brevfletning”, så valgkredsens bestyrelse igen kan opnå direkte e-mail forbindelse med kredsens medlemmer.

Formanden oplyste, at 7 pensionerede fra Fyns politi siden generalforsamlingen har meldt sig ind i Landsforeningen – og dermed i valgkredsen.

Kassereren gennemgik seneste regnskabstal og kommenterede enkelte poster samt oplyste saldoen på indestående i Arbejdernes Landsbank pr. dato til kr. 30.022,76.

Næste bestyrelsesmøde blev fastlagt til afholdelse onsdag, den 17. oktober 2018 kl. 11:00 i Ældrecentret.

Ad 3) Formanden oplyste, at Landsforeningen på det seneste har tilpasset foreningens IT-databehandling- og politik til kravene i Persondataforordningen – skriftligt materiale derom udsendt til bestyrelsen forud for mødet.

Ad 4) Intet.      Ref./Frits Hendriksen

Hvordan henter jeg referater

Referaterne er i det format der hedder pdf. Det kræver Adobe Reader.
Den er for det meste standard, men har du den ikke kan den hentes her

Til højre klik på det ønskede, eks. "Generalforsamlingsmøder".
Klik derefter på det ønskede referat, der så hentes.

Filen skal evt. gemmes på din pc, vælg et sted du vil have den liggende. Find den der, og klik på den for at åbne den.

SE KREDSENE PÅ KORT

SE KREDSENE PÅ KORT

Se Danmarks kort med kredsinddelinger, og med kredsnummer.
Vælg info og få mere information om kredsene.
Se hurtig klik for oplysninger om kredsbestyrelsen

Find det her...

NYT FRA KREDSENE

NYT FRA KREDSENE

Se det seneste nyt fra alle kredsene.
Vælg din kreds, eller vælg en anden kreds nyhedsindslag

 

Find det her...