Beretning generalforsamling kreds 11, den 5. februar 2023

Taastrup den 05-02-2023
Att. Kreds 11. Beretning – kredsgeneralforsamlingen 09-02-2023.

BERETNING.
Velkommen
Vi mindes de af vore medlemmer – der er døde siden sidst – æret være deres minde

Dirigent – bestyrelsen foreslår Hans Agerbo Jensen.

Endelig er vi ude af Corona pandemien – sådan da.

Den verden der er vores hverdag:
Krig i Ukraine
Inflation
Energikrise.
Bededag
Overenskomst på de private arbejdsmarked – vil være retningsgivende for de offentlig ansattes overenskomster i 2024 – med den høje inflation vi lever med – kan det blive svært at lande en overenskomst – der på den ene side forsøger at dække lønmodtagerne ind mod de værste virkninger af inflationen – men som på den anden side ikke river tæppet væk under dansk økonomi.

Pensionerne pr. 1. april 2023 - + 1,48 % - reguleringsordningen udløser 0,14 % - igen pr. 1. oktober 2023 + 0,35 %. –
I alt 1,97 % i 2023 – det kan ingenlunde dække en inflation på 8 %!!!!!!
Og så ikke et ord om hjælpepakker– det er fordelingspolitik – som vi med tjenepensioner ikke har særlig megen glæde af.
Overenskomster for de offentlig ansatte – herunder vores pensioner – i 2024 – det bliver ikke nogen nem omgang – eftersom nogle grupper (sygeplejersker m.fl.) håber på ekstraordinære store stigninger.

Vores pensionsinteresser varetages af Pensionisternes landsforening via CO10 – hvor man er i fuld gang med at udtage krav og ønsker til de kommende overenskomster – det er et stort ønske fra os – at alle elementer i den kommende løndannelse skal indgå som grundlag for beregningen af vores pensioner.
Samarbejdsaftale mellem Politipensionisternes landsforening og Politiforbundet i Danmark: Der er indgået en ny samarbejdsaftale – som knytter os tættere til Politiforbundet – det er vigtigt også for Politiforbundet – eftersom de og deres medlemmer en dag selv bliver pensionister.

Rekruttering af nye medlemmer til PL – herunder kredsene – er et vigtig emne – som vi i januar mødet rejste overfor Københavns Politiforeningen – som gerne i et samarbejde med politiledelsen må styrke aftrædelsessamtalerne for kommende pensionister med henblik på at blive medlem af PL – og de lokale pensionistklubber.
Lån og Spar: PL har forsøgt at sikre pensionisternes vilkår i Lån og Spar – her har Politiforbundet ikke været behjælpelige.
Politipensionisternes landsforening: Generalforsamling i Odense den 20. april 2024 – hvor vi bl.a. skal behandle to ændringsforslag til vedtægterne – Andre politirelaterede foreningen foreslås at kunne have indlæg på LP’s hjemmeside – og nedlægges en kredsforening (Bornholm vil nedlægge sig) kan medlemmerne blive medlemmer af en anden kredsforening.

ÆLDREBYRDE:
Tid efter anden hører man udtryk som ældrebryde – men er det rigtigt?
Ifølge en økonomiprofessor ved Århus universitet – er vi tvært imod nettobidragsydere til samfundsøkonomien i kraft af betalte personskatter – moms – afgifter – ejendomsværdiskatter – ejendomsskatter m.m.

BESTYRELSEN:
Tak til bestyrelsen – som består af repræsentanter fra Politiets seniorklub København – PET klubben – og Frederiksberg. Vi forsøger også at inddrage seniorklubben på politiskolen – for arbejdet i det forløbne år.

Ref. Søren D. Sørensen
Formand.

Hvordan henter jeg referater

Referaterne er i det format der hedder pdf. Det kræver Adobe Reader.
Den er for det meste standard, men har du den ikke kan den hentes her

Til højre klik på det ønskede, eks. "Generalforsamlingsmøder".
Klik derefter på det ønskede referat, der så hentes.

Filen skal evt. gemmes på din pc, vælg et sted du vil have den liggende. Find den der, og klik på den for at åbne den.

SE KREDSENE PÅ KORT

SE KREDSENE PÅ KORT

Se Danmarks kort med kredsinddelinger, og med kredsnummer.
Vælg info og få mere information om kredsene.
Se hurtig klik for oplysninger om kredsbestyrelsen

Find det her...

NYT FRA KREDSENE

NYT FRA KREDSENE

Se det seneste nyt fra alle kredsene.
Vælg din kreds, eller vælg en anden kreds nyhedsindslag

 

Find det her...