Århus Politis Seniorkloub - ændring af forårsprogram

Århus Politis Seniorklub
Århus den 28 december 2019
Ændring i det udsendt forårsprogram.


Da det ikke har været mulig at få kontakt til Salling Groups i Årslev – ændre vi hermed arrangementet Torsdag den 6. februar 2020.

I stedet bliver der arrangeret vinsmagning i kantinen på Århus Politigård som følger:
Dette arrangement er i lighed med det aflyste besøg hos Salling Groups også med ledsager. Husk ved tilmelding af angive ledsagerens navn, som er en konsekvens af de nye sikkerhedsregler for adgang til politigården.

Torsdag den 6. februar 2020 kl. 1700 i Kantinen på Århus Politigård.
Vinsmagning ved firmaet: HAGELQUIST.
Oste/pølse bord fra kantinen.
Pris: 100,00 kr. pr. deltager.

Drikkevarer udover vinsmagningen er for egen regning.

Betalingen skal ske via netbank Reg: 1932 Konto: 89 739 462 78 og være klubben i hænde på tilmeldingsdatoen.
Bindende tilmelding (via mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.) senest onsdag den 29. januar 2020 kl. 0800.

Erik Jelle
Formand.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling - Århus Politis Seniorklub. 16. apr 2020

Der indkaldes herved til Ordinær generalforsamling. Århus Politis Seniorklub
Torsdag den 16. april 2020 kl. 1700 I politigårdens Kantine


Der indledes med servering af:
Ret nr. 1: Gule ærter med tilbehør eller
Ret nr. 2: Ovnstegt kylling med tilbehør.


Tilmelding på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest tirsdag den 14. april 2020 kl. 0800 med angivelse af valgt menu, såfremt du ønsker at deltage i spisningen før generalforsamlingen.

Tilmeldingsfristen skal overholdes af hensyn til personalet i køkkenet.

Dagsorden
1. Valg af dirigent (Finn Kristensen foreslås af bestyrelsen).
2. Godkendelse af generalforsamlingen og dagsorden.
3. Bestyrelsens beretning ved formanden.
4. Fremlæggelse af regnskab.
5. Indkomne forslag.
6. Valg:
a. Valg af formand – Erik Jelle villig til genvalg
b. Valg af 2 bestyrelsesmedlem – (Henning Jensen og Oluf Bak Andersen begge villig til genvalg
c. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (Janeck Hillers er villig til genvalg. Hans Erik Sørensen modtager ikke valg.)
d. 2 revisorer (Paul Juul Eriksen og Keld Kibsgaard). Begge er villige til genvalg.
e. 1 revisor suppleant (Villy Olesen). Villig til genvalg.
f. Valg af en fanebærer (Mogens Lange). Villig til genvalg.
7. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være formanden i hænde senest fredag den 27. marts 2020.

Erik Jelle
Formand

Vardøgade 4, 8200 Århus N. – tlf. 8616 09720 - mobil: 2617 0972 - e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. – CVR: 3310 4022.

SE KREDSENE PÅ KORT

SE KREDSENE PÅ KORT

Se Danmarks kort med kredsinddelinger, og med kredsnummer.
Vælg info og få mere information om kredsene.
Se hurtig klik for oplysninger om kredsbestyrelsen

Find det her...

NYT FRA KREDSENE

NYT FRA KREDSENE

Se det seneste nyt fra alle kredsene.
Vælg din kreds, eller vælg en anden kreds nyhedsindslag

 

Find det her...