• Screenshot 2019 02 18 Politipensionisterne
  • Hjem
  • Kreds 5 alt indhold

Indkaldelse til generalforsamling - kreds 5

Politipensionisterne
Kreds 5 – Syd – og Sønderjylland

Generalforsamling 2020
Den 4. Februar  2020 kl. 1300

Politigården i Haderslev, Kantinen

Dagorden jfr. vedtægter.

Forslag skal være i  formanden hænde senest 14 dage før.

Foreningen er vært ved et mindre traktement.

Tilmelding er nødvendig senest den  21. Januar 2020

 

Bent Frandsen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
kredsformand

Vedtægter kreds 5

POLITIPENSIONISTERNES LANDSFORENING

Kreds 5, Syd – og Sønderjylland

VEDTÆGTER FOR Kreds 5, Syd – og Sønderjylland

§ 1: NAVN og HJEMSTED. Foreningens navn er Politipensionisternes Landsforening, Kreds 5, Syd – og Sønderjylland Dens hjemsted er formandens bopæl.

§ 2: FORMÅL. Foreningen er en partipolitisk uafhængig sammenslutning af pensionerede polititjenestemænd fra Politiforbundet samt pensionerede medlemmer fra Politiets og Domstolenes Tjenestemandsforening og deres ægtefæller/samlevere.

Foreningen har blandt andet til formål:

1) at fastholde et nært tilhørsforhold til faglige organisationer,

2) at varetage medlemmernes økonomiske interesser i henseende til pension og andre sociale forhold i et nært samarbejde med Politiforbundet og andre statslige pensionistforeninger,

3) at udøve forhandlingsret over for medlemmerne i pensionistspørgsmål gennem en forhandlingsberettiget organisation,

4) at virke for en ensrettet optræden fra de tilsluttede lokalforeningers side,

5) at koordinere og aktivere foreningsarbejdet ved blandt andet meddelelser i Dansk Politi og fremme indlæg fra medlemmerne til optagelse i samme medlemsblad.

6) at søge etableret et kredsdækkende net af pensionistforeninger/klubber til opretholdelse og fremme af et fortsat godt kammeratskab ved afholdelse af møder og selskabelige sammenkomster.

Læs mere ...

SE KREDSENE PÅ KORT

SE KREDSENE PÅ KORT

Se Danmarks kort med kredsinddelinger, og med kredsnummer.
Vælg info og få mere information om kredsene.
Se hurtig klik for oplysninger om kredsbestyrelsen

Find det her...

NYT FRA KREDSENE

NYT FRA KREDSENE

Se det seneste nyt fra alle kredsene.
Vælg din kreds, eller vælg en anden kreds nyhedsindslag

 

Find det her...