Hvorfor være medlem af politipensionisterne

HVORFOR SKAL JEG VÆRE MEDLEM AF POLITIPENSIONISTERNES LANDSFORENING.

Udbetaling af en ordentlig og reguleret tjenestemandspension sker ikke af sig selv.

Det er derfor vigtigt at du står sammen med andre pensionerede kolleger i beskyttelsen og udviklingen af vores tjenestemandspension. Det gør du ved at være medlem af Politi-pensionisternes Landsforeningen, hvor dine ønsker og krav til pensionerne bliver hørt og forhandlet. Det er nemlig os der har forhandlingsretten til din tjenestemandspension.

Rundt omkring i landet bliver der gjort et stort stykke arbejde for at gøre opmærksom på Landsforeningen og på hvor vigtigt det er, at vi er så mange som muligt. Alligevel er det kun omkring halvdelen af de kollegaer, som går på pension, der melder sig ind i vores forening. Det er ærgerligt fordi det svækker vores stemme de steder, hvor det er godt at gøre vores indflydelse gældende.

Jeg vil derfor opfordre til, at I som er på vej på pension, søger oplysninger om Lands-foreningen, for at melde jer ind hos os når tjenestemandspensionen starter.

Vi vil til gengæld gøre alt for at gøre resten af dit pensionistliv så oplevelsesrigt og løngivende som muligt.

Politipensionisternes Landsforening er en selvstændig upolitisk faglig organisation med forhandlingsret. Faktum er at vi har ret til, gennem CO10 at stille krav til forhøjelse af tjenestemandspensionen, også ud over de generelle stigninger. Og det er faktisk sket senest i 2005, hvor tjenestemandspensionister fik en ekstraordinær regulering på 1 %, fordi det kunne godtgøres, at pensionen var sakket bagud og vi har nye krav på vej til de næste forhandlinger i 2024.

Landsforeningen består af 12 lokale kredse med deres egne lokale bestyrelser, der står for at arrangere eller give tilskud til faglige og sociale sammenkomster til gavn og glæde for medlemmerne og i mange tilfælde medlemmernes ægtefælle/samlever.

I de lokale foreninger er der masser af muligheder for at opretholde tilknytningen til de tidligere kollegaer. Det sker ved interessante arrangementer og udflugter og det sker ved de årlige generalforsamlinger, hvor der er rig mulighed for at genopfriske hyggelige og spændende oplevelser, som vi alle har haft gennem et langt politiliv, både i egen kreds men også på kryds og tværs af kredsgrænser.

Politipensionisternes Landsforening har p.t. ca. 2530 medlemmer og det koster kun 180 kr. årligt at være medlem. Fra 2024: 200,- kr/årligt. Kontingentet er fradragsberettiget.

Indmeldelse sker via Landsforeningens hjemmeside politipensionisterne.dk

Med venlig hilsen

Politipensionisternes Landsforening.