• Screenshot 2019 02 18 Politipensionisterne

Referat fra møde i forretningsudvalget mandag den 13. januar 2020

Artikelindeks

REFERAT føde i forretningsudvalget mandag den 13. januar  2020  kl. 1100 i ældrecentret, Odense.

REFERAT

Dagsorden:

  • Velkomst
  • Formanden bød velkommen til mødet og ønskede et godt nytår.
  • tilføjelse og godkendelse af dagsorden
  • Han konstaterede at dagsordenen var godkendt som anført.
  • Informationer fra formand og næstformand
  • Formanden orienterede om forholdene i kreds 10, hvor der forekommer meget forvirrende udmeldinger fra kredsformanden. Det har endnu ikke været muligt at finde en løsning. Henvendelser til kreds 10 sendes også til stedfortræderen, Vagner Eliseholm.

Foreningens skriftlige materiale – brochure til medlemshvervning samt mappen til foreningsformænd udsendes for fremtiden via Dansk Politi.

Den nye hjemmeside er i drift. Husk at alle opslag skal sendes direkte til webmaster: adresse: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  • Bestyrelsesmødet i sept. 2020, hvor der kan inviteres ledsager med, afholdes d. 15.-16. september på hotel Medio i Middelfart.

Medlemstallet pr. 1. januar er 2585. Der er tilgået 126 nye, men antallet af udmeldte (48) slettede (6) og døde (47), giver en samlet tilgang på 26.

Det giver samme antal delegerede – 74 – som i 2019. Der inviteres 5 gæster til generalforsamlingen d. 1. april 2020 i Odense.

Beslutningen med at udsende medlemskort til nye medlemmer er blevet positivt modtaget.

Persondataforordningen giver os fortsat nogle problemer. Det er ved udsendelse til flere (mange) modtagere. Løsningen er at indsætte modtagernes mailadresse i feltet ”Bcc” i stedet for at anføre alle adresserne i feltet TIL. Ved denne fremgangsmåde vises alle mailadresser ikke for de anførte modtagere. Vejledning udleveres på HB-mødet.

Sammenslutningen af Senior-/pensionistforeninger i CO10 v/formand Marianne Nielsen, Told/Skat arbejder fortsat med den lovede undersøgelse af forholdet mellem udvikling i lønnen og i pensionen på det statslige område. Efter et møde med formanden for CO10, har han afholdt et møde med CFU’s regnegruppe. Efterfølgende giver denne gruppe udtryk for nervøsitet for følgerne med hensyn til modkrav fra statens (arbejdsgiver) side. CO10 drøftede igen vores anmodning på bestyrelsesmødet d. 20. nov. 2019. Det blev besluttet, at det udarbejdede notat vil indgå i de kommende forhandlinger, men det kunne endnu ikke oplyses på hvilken måde.