• Screenshot 2019 02 18 Politipensionisterne

REFERAT fra Forretningsudvalgs møde, fredag den 30. august 2019 kl 1000

Afholdt i Politiforbundet, H. C. Andersens Boulevard 38
1553 København V

Dagsorden:

  1. Møde med told/skat
  2. Hovedbestyrelsesmøde på Bornholm 2020
  3. Artikler til Dansk Politi
  4. HB-møde den 4. september 2019
  5. Hjemmesiden – password ?
  6. tilbud til nye medlemmer ?
  7. Emner til drøftelse med forbundsformanden

Deltagere: formand Finn Steen Baad, næstform./sekretær Hans Agerbo Jensen, hovedkasserer Poul Erik Jørgensen, foreningssekretær Finn Knudsen samt kredsformand og Fu-medlem Svend Sandberg.

Læs mere ...