Bestyrelsen. Resultatet af OK18

 

Resultatet af OK18

Emne: OK 2018

Lørdag aften – d. 28. april blev aftalen på statens område, som netop var

indgået, offentliggjort. Den samlede lønramme er på 8,1 % og det skulle

betyde en stigning i løn og pension på 6,2 % i perioden frem til 1. april

Statens område var det sidste der blev forhandlet på plads i disse

aftaleforhandlinger, som til tider har virket besværlige og langtrukne.

 

Det er ikke mange detaljer i aftalen vi kender endnu, men det er dog

oplyst, at privatlønsværnet ( indført i 2015) bortfalder.

Innovationsministeren er citeret i pressen for at sige:” forliget sikrer

lønrammen og tryghed for spisepausen.”

Den 1. maj var der link til forligsteksten på Politiforbundet hjemmeside

samt en oversigt over fordelingen af stigningen i lønnen.

Pensionisternes krav til OK 18 var:” at reguleringen af pension og efterløn

fastsættes til den af rammen ved OK18, der afsættes til egentlige

lønformål.”

Der er ikke noget der tyder på, at pensionisterne får det krav opfyldt.

Det fremgår af den generelle aftale, at der er aftalt generelle lønstigninger :

pr.1/4-18 med 0,8 samt en skønnet positiv reguleringsordning på 0,33 %.

  1. 1/10-18 er stigningen 0,50 %.
  1. 1/4-19 med 1,30 % (plus/minus reguleringsordningen).
  1. 1/10-19 er den aftalte stigning på 0,86 %.
  1. p 1/4-2020 på 1,46 %
  1. 1/2-2021 med 0,68 % og plus/minus reguleringsordningen.

Alle de nævnte reguleringer foretages af lønnen pr. 31. marts 2018 ( det er

den helt almindelige reguleringsform i staten).

Det fremgår af aftalen, at der er anvendt 0,53 % af lønsummen til andre

formål – omtalt i aftalen under IV pkt. 1 til pkt. 25. Et af disse mange

punkter omhandler spisepausen.

Det fremgår IKKE af forligsteksten, om der er foretaget en afregning,

men det er anført,” at retten til betalt spisepause ekspliciteres, som en

overenskomstmæssig ret, hvor en sådan ret består i dag –samt at der er enighed mellem parterne om, at spisepausen hermed er afhandlet.

Aftalen gælder til 1/4-2021. Parterne skal give tilbagesvar om

godkendelse -eller ikke- senest d. 4. juni.

Kilder: den generelle aftale på statens område og Politiforbundets

hjemmeside.

Hans Agerbo Jensen

 

Læs også aftalen i sin helhed. Hent den som pdf: klik her

SE KREDSENE PÅ KORT

SE KREDSENE PÅ KORT

Se Danmarks kort med kredsinddelinger, og med kredsnummer.
Vælg info og få mere information om kredsene.
Se hurtig klik for oplysninger om kredsbestyrelsen

Find det her...

NYT FRA KREDSENE

NYT FRA KREDSENE

Se det seneste nyt fra alle kredsene.
Vælg din kreds, eller vælg en anden kreds nyhedsindslag

 

Find det her...