Nyhedsbrev maj 2023

NYHEDSBREV.

Sammenslutning af senior/pensionistforeninger i CO10 v/formand Marianne Nielsen og næstformand Mogens Winding mødtes med repræsentanter for pensionisterne i Danmarks Lærerforening, Postforbundet og OverenskomstAnsatteOrganisation (OAO-s) den 16. maj 2023 i København.

Der blev ved mødet opnået enighed om samlet at fremsætte følgende krav til OK24:

1) Procentreguleringen af tjenestemandspensioner og efterindtægt fastsættes til den samlede ramme, der afsættes til egentlige lønformål.
2) BEK om regulering af tjenestemandspensioner, § 1, ændres i henhold til krav 1.
3) En ekstraordinær regulering af den generelle tjenestemandspension til dækning af det dokumenterede efterslæb på 1,79% for perioden OK08 til OK18 i lighed med den regulering, der gennemførtes ved OK05.

Kravene fremsendes til videre behandling ved LC, OAO-S og CO10, der alle er centralorganisationer tilknyttet CFU, som er vores forhandlingspartner over for Medarbejder- og Kompetencestyrelsen ved OK24.

 Politipensionisternes Landsforening.