Et historisk tilbageblik - Side 4

Artikelindeks

Ordinær generalforsamling den 12. april 2000 på politigården i København. Medlemstallet var nu 1326. Vedtægten var nu ændret så valgkredsene var repræsenteret i Landsforeningens bestyrelse.

Samarbejdsaftalen med Politiforbundet blev fornyet i forbindelse med sammenslutningen af Politiforbundet og Kriminalpolitiforeningen, så vi kunne få kontorhjælp, skrivekapacitet og lokaler stillet til rådighed for mindre møder, ligesom der blev udpeget en kontaktmand. Endvidere en aftale om et årligt tilskud til Landsforeningens drift.
På et bestyrelsesmøde i Roskilde den 10. januar 2001 ses bestyrelsen nu også at bestå af formænd fra valgkredsene, så bestyrelsen nu var formand Hans Jørgen Poulsen, Aalborg , næstformand Erling Keller, Ribe, kasserer Bent Cavour Nielsen, København, sekretær Arne Klintbøl, Frederiksberg, Kurt Robdrup, København, Leif Nielsen, Helsingør, Jørgen Nielsen-Ourø, Nykøbing Falster, Mogens Lintrup, Svendborg, Børge Barret Thomsen, Aarhus, Erik Rasmussen, Thisted, Johannes Hansen, Aabenraa(syg). Preben Stormfeldt, valgkreds 6, havde afholdt valgkredsmøde, hvor kun han var mødt op.

På et Bestyrelsesmøde den 17. november 2004 på St. ”City” København blev det bestemt, at bestyrelsen skulle bestå af en repræsentant fra de 7 valgkredse, og at formand, kasserer og en sekretær skulle vælges på generalforsamlingen.

Generalforsamling den 6. april 2005 på Odense Politigård. Medlemstallet var steget til 1578. Harald Gravers Olesen, en af PL.`s stiftere blev udnævnt til æresmedlem.
Ændringsforslaget om omlægning af Valgkredsene til regioner blev vedtaget.

Bestyrelsesmøde den 14. november 2005 på ”Tobaksgården” i Assens. Hjemmesiden var nu kommet i gang, og det blev henstillet, at man i videst muligt omfang benyttede den og gjorde opmærksom på den.