(H) Bestyrelsen for politipensionisterne

Referat fra generalforsamling 2. apr. 2019

REFERAT fra POLITIPENSIONISTERNES LANDSFORENING.s
GENERALFORSAMLING


afholdt den 2. april 2019 kl. 1200 på Ældrecentret i Odense, Sct. Jørgens Engen 2.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af fuldmagter
3. Beretning ved formanden
4. Fremtidig virksomhed
5. Behandling af indkomne forslag
6. Hovedkassereren aflægger regnskab
7a.Fastsættelse af kontingent til PL
7b.Fastsættelse af tilskud til kredsforeningerne
8. Fastsættelse af diæter og rejsegodtgørelse
9. Valg
a. næstformand( Hans Agerbo Jensen på valg)
b. hovedkasserer( Poul Erik Jørgensen på valg)
c. revisor (Hans Jensen på valg)
d. revisorsuppleant( Erik Rehér på valg)
10. Eventuelt

Læs mere ...

Hvordan henter jeg referater

Referaterne er i det format der hedder pdf. Det kræver Adobe Reader.
Den er for det meste standard, men har du den ikke kan den hentes her

Til højre klik på det ønskede, eks. "Generalforsamlingsmøder".
Klik derefter på det ønskede referat, der så hentes.

Filen skal evt. gemmes på din pc, vælg et sted du vil have den liggende. Find den der, og klik på den for at åbne den.