Referat fra generalforsamling 3.marts 2020 - kreds 1

Artikelindeks

Ordinær Generalforsamling Politipensionisterne Kreds 1 Nordjylland Tirsdag den 03 Mar 2020 kl. 1300 i parolesalen, 5. sal Politigården i Aalborg
Spisning kl. 1200.

Dagsorden jfr. Foreningens vedtægter.

 1. Valg af dirigent.
 2. Godkendelse af fuldmagter.
 3. Formandens beretning
 4. Indkomne forslag.
 5. Regnskab
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Valg
  a. Formand: Hans J. Christensen – ønsker ikke genvalg
  b. Til bestyrelsen:
  Erik Kjærsgård og Børge Nielsen – begge villige til genvalg
  c. Suppleant: Marinus Abildtrup- Villig til genvalg.

  Revisor: Hans K. Houmøller – villig til genvalg

Valg af delegerede til PL.s generalforsamling jfr. PL.s vedtægt § 11, blev overladt til bestyrelsen at træffe beslutning om.

Eventuelt

Efter spisning bød formanden velkommen til de 73 fremmødte medlemmer, hvorefter han gik over til dagsordenen.

Ad 1.

Hans Jørgen Winkler blev foreslået og valgt. Efter at have konstateret, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet fortsatte dirigenten efter dagsordenen.

Ad 2.

Der var ingen fuldmagter.

Hvordan henter jeg referater

Referaterne er i det format der hedder pdf. Det kræver Adobe Reader.
Den er for det meste standard, men har du den ikke kan den hentes her

Til højre klik på det ønskede, eks. "Generalforsamlingsmøder".
Klik derefter på det ønskede referat, der så hentes.

Filen skal evt. gemmes på din pc, vælg et sted du vil have den liggende. Find den der, og klik på den for at åbne den.

SE KREDSENE PÅ KORT

SE KREDSENE PÅ KORT

Se Danmarks kort med kredsinddelinger, og med kredsnummer.
Vælg info og få mere information om kredsene.
Se hurtig klik for oplysninger om kredsbestyrelsen

Find det her...

NYT FRA KREDSENE

NYT FRA KREDSENE

Se det seneste nyt fra alle kredsene.
Vælg din kreds, eller vælg en anden kreds nyhedsindslag

 

Find det her...