Sammenslutningen af senior-/pensionistforeninger i CO10

Sammenslutningen af senior-/pensionistforeninger i CO10

Sammenslutningen af senior-/pensionistforening i CO10

Ny sammenslutning af pensionistforeninger i Centralorganisationen af 2010 I ”Nedlægningsfasen” var der blandt de 5 foreninger der i SC havde forhandlingsret gennem Centralforeningen af 2010 (CO10),enighed om, at vi måtte søge at stå sammen og søge mulighed for at fortsætte.

På SC,s hovedbestyrelsesmøde i maj 2015 blev der fremlagt et forslag om vedtægt for ”Sammenslutningen af senior/pensionistforeninger i CO10,” og på et efterfølgende møde 28. juli 2015 blev foreningen derefter stiftet. Følgende er uddrag af vedtægterne.

 

Foreningens navn er herefter:

Sammenslutningen af senior-/pensionistforeninger i CO10.

Sammenslutningens formål er på et partipolitisk uafhængigt grundlag at varetage fælles interesser for de tilsluttede foreningers medlemmer. Varetagelsen sker via repræsentation i den forhandlingsberettigede centralorganisation af 2010 (CO10).

Sammenslutningen kan samarbejde med andre organisationer.

Medlemmer af sammenslutningen er senior-/pensionistforeninger, som CO10 i medfør af tjenestemandslovens § 49 varetager forhandlingsretten for. Kontingentet er det til enhver tid af CO10 fastsatte kontingent for pensionister.

Sammenslutningen udpeger sammen med de øvrige senior-/pensionistforeninger i CO10 det antal repræsentanter til repræsentantskabet, som det fremgår af vedtægterne. Ved udpegningen lægges foreningernes medlemstal til grund. Der afholdes mindst 2 møder årligt. Møde-rejseudgifter m.v. afholdes af den enkelte senior-/pensionistforening.

Fra 13-11-2018 er Bestyrelsenfølgende:

1. For seniorforeningen told-Skat:

Marianne Nielsen

2. For Politipensionisterne:

Finn Baad

3. For Seniorgruppen i Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd:

Kurt Langeskov.

4. For pensionistgruppen under forsvarets Civil-Etat og Centralforeningen for stampersonel:

Arne Haugaard.

5. For statspensionistforeningen af 1945:

Flemming Schandorff.

Sammenslutningens samlede medlemstal er herefter ca. 6 600. For at lette arbejdet med kontingent til CO10, har politipensionisternes hovedkasserer påtaget sig den ekstra opgave at opkræve og videresende foreningernes kontingent 1 gang årligt.