Politipensionisternes Landsforening generalforsamling den 7. april 2022

POLITIPENSIONISTERNES LANDSFORENING GENERALFORSAMLING
Afholdes torsdag den 7. april 2022 kl. 1030 i mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C.


Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af fuldmagter
3. Beretning ved formanden
4. Fremtidig virksomhed
5. Behandling af indkomne forslag
6. Hovedkassereren aflægger regnskab
7a.Fastsættelse af kontingent til PL
7b.Fastsættelse af tilskud til kredsforeningerne
8. Fastsættelse af diæter og rejsegodtgørelse
9. Valg
a.Formand ( Mogens Winding villig til genvalg)
b. medlemssekretær (Finn Knudsen villig til genvalg)
c. revisor ( Flügge er på valg)
d. Revisorsuppleant (Leif Christensen er villig til genvalg)

10) Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest d.10.marts 2022 på mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..
P.f.v.
Mogens Winding, formand

Program for afvikling af generalforsamlingen d. 7.april 2022.

KL. 10:00 Ankomst og morgenkaffe
KL. 10:30 Velkomst & praktiske oplysninger ved foreningens formand
Generalforsamling jfr. dagsordenen
KL. 12:00 Frokost
KL. 13:00 Generalforsamlingen genoptages jfr. dagsordenen

Generalforsamlingen forventes afsluttet senest kl. 15.