Skrivelse til Politiforbundet maj 2021

 

Billede1

 

 

 


Emne: Politipensionister som medlemmer.

Kære venner i Politiforbundet.

Efter vort virtuelle møde d. 20. april har vi udsendt et notat til bestyrelsen uden at vi har taget stilling til jeres forslag om nye medlemsformer for pensionister.

Vi har nu modtaget tilbagesvar fra et flertal af vore 12 kredse. Det er meget klar og et gennemgående svar, at man har svært ved at se, hvad vi skal bruge det påtænkte medlemskab til.

Vi har forstået, at Politiforbundet på baggrund af mange henvendelser i de seneste år fra medlemmer, der står foran orlov (tjenestefrihed) en pensionering, at de kommende pensionister ønsker en eller anden form for tilknytning til Politiforbundet. Det er på den baggrund Politiforbundet arbejder på at få tilrettet vedtægterne, sådan der bliver muligt at optage disse grupper som passive medlemmer.

Politipensionisternes Landsforening kan naturligvis ikke blande sig i Politiforbundets kongres og vi kan ej heller rette eller foreslå ændringer i jeres vedtægter. Men vi håber da meget, at vi kan samarbejde om, hvordan kommende politipensionister i fremtiden kan blive optaget som medlemmer, uden at vi skal til at konkurrere om de nytilkomne pensionister.

De modtagne tilbagesvar fra vor medlemskreds peger på, at pensionister over 70 år ikke har nogen fordel af det påtænkte nye passive medlemskab, bl.a. fordi de omtalte forsikringsordninger, kan tegnes i flere selskaber.

Vi kan derfor foreslå, at Politiforbundet til vedtægtsændringerne på den kommende kongres laver en klar opdeling mellem mulighederne for tjenestefrit-personale og mulighederne for kommende pensionister.

Vi forslår også, at vi afholder et nyt virtuelt møde – eller helst et personligt møde umiddelbart efter jeres kongres, og inden der udsendes materiale med orientering til de kommende pensionister. Vi skal undgå konkurrence om, hvor kommende politipensionister bør være medlemmer.

Med venlig hilsen

Finn Steen Baad Hans Agerbo Jensen
Politipensionisterne

Tilføjet den 11. maj 2021:

"Der søges afholdt endnu et møde med Politiforbundet inden kongressen d. 27. maj."

 

POLITIPENSIONISTERNES LANDSFORENING
”Den naturlige fortsættelse af fagforening når du bliver pensioneret” 
Årligt kontingent er 180,00 kr. (fradragsberettiget)