Nyhedsbrev 16. februar 2024

Dato: 16. februar 2024
NYHEDSBREV

Som bekendt er der nu indgået en overenskomstaftale mellem CFU og Finansministeriet.
Aftalen indebærer bl.a. følgende:

⦁ En samlet ramme afsat tll lønformål på 8,8% over en 2-årig aftaleperiode
⦁ De 8,8% er fordelt som følger:
1 Generelle lønstigninger – 6,3%
2 Reguleringsordning (skøn) – 1,1%
3 Andre formål – 1%
4 Reststigning (skøn) – 0,4%

⦁ Mulighed for genforhandling af aftalen ultimo 2025, såfremt det viser sig, at den offentlige lønudvikling ikke har fulgt udviklingen på det private arbejdsmarked. Det gælder både positive som negative tendenser.

Som det er nu, reguleres tjenestemandspensionen svarende til den generelle regulering af tjenestemandslønnen efter udtalelse fra Lønningsrådet.

Det betyder, at såfremt anbefalingen følges, reguleres Tjenestemandspensioner samlet med 7,4%, fordelt således:

Pr. 1. april 2024 med i alt 5,89% (generelle stigninger 4,83% + reguleringsordning 1,06%)
Pr. 1. april 2025 med i alt 1,31% (generelle stigninger 1,27% + reguleringsordning 0,04%)
Pr. 1. november 2025 med i alt 0,20% (alene generel stigning)
De resterende 1,4% i forliget er fordelt som følger:
1% afsættes til andre formål (organisationsforhandlinger)
0,4% afsættes til den såkaldte reststigning (lønglidning, anciennitets stigninger m.v.)
De to sidste formål får tjenestemandspensionister ikke del i, fordi kravet om regulering af pensioner med den fulde ramme desværre blev afvist af finansministeriet under forhandlingerne.

DET SKAL UNDERSTREGES, AT OVENSTÅENDE ER BETINGET AF, AT AFTALEFORLIGET GODKENDES AF BEGGE PARTER, HVILKET TIDLIGST SKER SIDST I MARTS 2024.

Politipensionisternes Landsforening.