Indkaldelse til generalforsamling landsforeningen 20. april 2023

Dato: 24. januar 2023

POLITIPENSIONISTERNES LANDsFORENING
GENERALFORSAMLING

Afholdes torsdag den 20. april 2023 kl. 1030 i Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense.

Dagsorden:

1. Generalforsamlingens åbning
2. Valg af dirigent
3. Godkendelse af delegerede
4. Godkendelse af fuldmagter
5. Godkendelse af forretningsorden
6. Beretning
7. Fremtidig virksomhed
8. Behandling af indkomne forslag
9. Regnskab v/Hovedkasseren
10. Fastsættelse af kontingent
11. Fastsættelse af tilskud til Kredsforeningerne
12. Fastsættelse af diæter og rejsegodtgørelse
13. Valg
a. Næstformand (Hans Agerbo Jensen, villig til genvalg)
b. Kasserer (Poul Erik Jørgensen, villig til genvalg)
c. Revisor (Hans Jensen er på valg)
d. Revisorsuppl. (Erik Rehér er på valg.)
14. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 23. marts 2023.

 P.f.v.
Mogens Winding
Formand