Referat fra ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde den 20. april 2023

Referat fra Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde torsdag den 20. april 2023 kl. 1010 i Mødecenter Odense Buchwaldsgade 48, 5000 Odense

DAGSORDEN:

1. Velkomst og praktiske bemærkninger
2. Godkendelse af dagsorden
3. Forslag om tilskud til kredsene
4. Forslag til kontingent
5. Eventuelt

Ad pkt. 1 og 2.
Formanden bød velkommen til det ekstraordinære møde forud for generalforsamlingen. Der var afbud fra kreds 12.
Han oplyste, at planen for afviklingen var, at byde velkommer og ”sætte generalforsamlingen”, hvorefter den suspenderes for at forbundssekretær Claus Redder Madsen kan redegøre for de gældende regler for pensionering for polititjenestemænd..
Der planlægges med, at beretningen kan være aflagt senest kl. 1215, hvor der så holdes frokostpause. Frokosten indtages i cafe-området. Frokostpausen bliver max. 1 time. Der serveres eftermiddagskaffe, når det passer i eftermiddagens program.

Bestyrelsen godkendte den udsendte dagsorden.

Ad pkt. 3 og 4.
Formanden omtalte de 2 forslag. Tilskud til kredsene og kontingentet, som ønskes forhøjet til 200,-kr. årligt fra 2024.
Bestyrelsen tilsluttede sig begge forslag. Fra kreds 3 var meldingen, at 1 eller flere af de delegerede ville stemme blankt til kontingentforhøjelsen.

Ad pkt. 5.
Foreningssekretæren oplyste, at der pr. dags dato er 2447 medlemmer i Landsforeningen.
Formanden oplyste, at Landsforening en netop har modtaget et tilskud på 20.000,-kr. fra Politiforbundet.
Generalforsamlingen i 2024 foreslås afholdt torsdag d. 18. april 2024 – samme sted.
Han afsluttede mødet med at ønske alle en god generalforsamling.

Ref. Mogens Winding/Hans Agerbo Jensen

Hvordan henter jeg referater

Referaterne er i det format der hedder pdf. Det kræver Adobe Reader.
Den er for det meste standard, men har du den ikke kan den hentes her

Til højre klik på det ønskede, eks. "Generalforsamlingsmøder".
Klik derefter på det ønskede referat, der så hentes.

Filen skal evt. gemmes på din pc, vælg et sted du vil have den liggende. Find den der, og klik på den for at åbne den.