Referat fra hovedbestyrelsesmøde den 15. sep. 2020

Artikelindeks

Referat fra HOVEDBESTYRELSEMØDET den 15. september 2020 kl. 10:30 på Hotel Medio, Kolding Landevej 6, 7000 Fredericia.

DAGSORDEN:

1. Velkomst og praktiske bemærkninger.
2. Evt. tilføjelse og godkendelse af dagsorden.
3. Godkendelse af referat fra HB-møde den 26. februar 2020.
4. Orientering fra formanden.
a. Orientering om arbejdet i CO10 herunder OK21
5. Orientering fra næstformanden.
6. Status fra hovedkassereren
a. Orientering om kredstilskud
7. Orientering fra medlemssekretæren.
8. Drøftelse vedr. udsættelse af generalforsamling til 2021 – (FU-beslutning).
9. Orientering om arbejdet i Politiforbundet vedr. oprettelse af pensionistforening.
10. Drøftelse af fremgangsmåde for at få kontakt med nye politipensionister/manglende lister.
11. Bankernes gebyr på foreningskonti.
12. Orientering fra kredsene.
13. Eventuelt.
14. Næste hovedbestyrelsesmøde.

Hvordan henter jeg referater

Referaterne er i det format der hedder pdf. Det kræver Adobe Reader.
Den er for det meste standard, men har du den ikke kan den hentes her

Til højre klik på det ønskede, eks. "Generalforsamlingsmøder".
Klik derefter på det ønskede referat, der så hentes.

Filen skal evt. gemmes på din pc, vælg et sted du vil have den liggende. Find den der, og klik på den for at åbne den.