• Screenshot 2019 02 18 Politipensionisterne

Referat fra bestyrelsesmøde kreds 8 den 13. aug. 2018

Bestyrelsesmøde i Politipensionisterne kreds 8 den 13. august 2018 i Ishøj.

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
  2. Formanden orienterer.
  3. Orientering fra kassereren.
  4. Generalforsamling i Landsforeningen.
  5. Forårstur 2018 – Jægerspris Slot – evaluering.
  6. Næste møde.
  7. Eventuelt.

Ad 1: Godkendt uden bemærkninger.

Ad 2: FU har den 12/6 udsendt en skrivelse om, hvordan foreningen skal håndtere de nye regler om persondata. Foreningscentralen har ligeledes udsendt en skrivelse om samme emne. Samtidige har de udsendt password til alle formændene, således at de kan hente oplysninger i Foreningscentralen. Hovedforeningen har nu 2535 medlemmer, mens vi har 153 medlemmer. FU har nedsat 2 arbejdsgrupper – en til undersøgelse af muligheder for nyt IT-system og en til at gennemgå foreningens vedtægter, særligt med hensyn til §§ 4, 12 og 13 – således at et udkast kan være klart til drøftelse på HB den 4/9-18. Seniorgruppen i CO10 var ikke tilfreds med resultatet af OK18, idet pensionisterne heller ikke i denne aftaleperiode reguleres med den procent, der er afsat til lønformål.

Ad 3: Regningerne i forbindelse med forårsturen er betalt og saldoen er nu: 7.574,- kr.

Ad 4: Bestyrelsen gav formanden en orientering ved Landsforeningens generalforsamling, idet hun Ikke havde deltaget.

Ad 5: 38 personer havde deltaget i forårsturen til Jægerspris Slot. Af de tilbagemeldinger, som bestyrelsen havde modtaget, viste det sig, at alle havde været meget tilfredse med turen. Rundvisningen havde været meget interessant og maden havde været god. Formanden fremlagde en del forslag til forårsturen i 2019. Blandt disse blev Ledreborg, Arbejdermuseet og Det Kgl. Teater udvalgt til nærmere undersøgelse for en eventuel kommende tur.

Ad 6: Næste møde 10. oktober 2018, kl. 1100 i Andelsbyen, Holbæk. Ad 7: Foreningens generalforsamling planlægges til afholdelse i februar 2019 i Køge.

Ref. Bjarne.

Hvordan henter jeg referater

Referaterne er i det format der hedder pdf. Det kræver Adobe Reader.
Den er for det meste standard, men har du den ikke kan den hentes her

Til højre klik på det ønskede, eks. "Generalforsamlingsmøder".
Klik derefter på det ønskede referat, der så hentes.

Filen skal evt. gemmes på din pc, vælg et sted du vil have den liggende. Find den der, og klik på den for at åbne den.

SE KREDSENE PÅ KORT

SE KREDSENE PÅ KORT

Se Danmarks kort med kredsinddelinger, og med kredsnummer.
Vælg info og få mere information om kredsene.
Se hurtig klik for oplysninger om kredsbestyrelsen

Find det her...

NYT FRA KREDSENE

NYT FRA KREDSENE

Se det seneste nyt fra alle kredsene.
Vælg din kreds, eller vælg en anden kreds nyhedsindslag

 

Find det her...