• Screenshot 2019 02 18 Politipensionisterne

Bestyrelsesmøde kreds 7 den 04. okt. 2018

Politipensionisterne, Kreds 7​

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 04. OKT 2018 kl. 1000

hos Hilmer Ringer, Nørregade 19, 4760 Vordingborg

Dagsorden for mødet:

  1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
  2. Meddelelser fra formanden.
  3. Meddelelser fra lokalforeningerne.
  4. Økonomi.
  5. Eventuelt.

Mødt var: Ole Steffensen, Jørgen Brædder og Hilmer Ringer. Gorm Pedersen på ferie. Mogens Larsen afbud i dag.

  1. 1. Ingen bemærkninger til referat
  2. 2. Formanden omtalte sidste HB-møde i Bogense. Ingen af os havde bemærkninger til udkastet til landsforeningens reviderede vedtægter. Ole oplyste, at det nu kun er kredsformændene, der kan gå ind på Foreningscentralen. Han vil arbejde på, at lokalforeningsformændene også får adgangskode. Kredsforeningens generalforsamling 2019 bestemt til torsdag den 28. FEB 2019 kl. 1600 i Næstved.
  3. 3. Jørgen oplyste, at de nu er 55 medlemmer på Lolland. Havde sommerudflugt til Reventlow-museet, Pederstrup med guide på 1 time. God oplevelse. Guiden kostede kr. 800 og billetten kr. 40. De sluttede af ved Dodekalitten i Kragenæs.

I OKT skal de besøge Globen i Holeby.

Julefrokost i DEC 18. Hilmer oplyste, at de holder eftermiddagsmøde onsdag den 10. ds. kl. 1500. Han vil fortælle om og vise billeder fra sin 10 dages kajaktur til Ålandsøerne i 2017.

Julefrokost den 30. NOV 2018. Møderne holdes nu i Vordingborg Firmasports hus.

Ole berettede om en tur til opholdsstedet Marjatta, Strandvejen, Tappernøje onsdag den 10. ds.. I NOV kommer Frode Olsen og fortæller om sin bog om japanernes hærgen i Hongkong under 2. verdenskrig. I DEC er der julefrokost.

  1. 4. Jørgen oplyste, at der pr. d.d. står kr. 4.379,76 på vores konto. Enighed om, at det er en passende kassebeholdning. ad. 5. Næste bestyrelsesmøde holdes torsdag den 17.01.19 kl. 1000 hos Hilmer Ringer.

Mødet afsluttet kl. 1100.

Hilmer Ringer referent

Hvordan henter jeg referater

Referaterne er i det format der hedder pdf. Det kræver Adobe Reader.
Den er for det meste standard, men har du den ikke kan den hentes her

Til højre klik på det ønskede, eks. "Generalforsamlingsmøder".
Klik derefter på det ønskede referat, der så hentes.

Filen skal evt. gemmes på din pc, vælg et sted du vil have den liggende. Find den der, og klik på den for at åbne den.