Referat fra ordinært bestyrelsesmøde Torsdag den 20. AUG 2020-kreds 7

Vordingborg den 20. AUG 2020

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde Torsdag den 20. AUG 2020 kl. 10.00 Hos Gorm Pedersen, Silkeborgvej 15, 4200 Slagelse.

Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde og evt. opfølgning
2. Meddelelser fra formanden
3. Økonomi
4. Meddelelser fra lokalforeningerne
5. Eventuelt
6. Næste møde
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Følende deltog i bestyrelsesmødet:
Arne Holdensen, Gorm Pedersen, Jørgen Brædder og Hilmer Ringer
Afbud fra Mogens Larsen

ad. 1
Ingen bemærkninger til sidste referat.

ad. 2
Arne uddelte udkast til en folder, som DP lokalt har givet tilsagn om at udlevere til kommende pensionister. DP må ikke længere sende lister om kommende pensionister i henhold til persondataloven. Hver lokalforening skal til Arne sende en beskrivelse om foreningens virkefelt til indskrivelse i folderen.
John fra DP havde gjort opmærksom på, at politipensionister også kan booke foreningens sommerhuse.
Der er intet nyt om den aflyste generalforsamling i april 2020 og Finn Båds afgang som formand.
Bliver utvivlsomt omtalt på det kommende hovedbestyrelsesmøde i september.

ad. 3
Jørgen oplyste, at vi pr. dags dato har kr. 13.995,63 på kontoen.
Den 21.01.20 fik vi tilskud på kr. 10.050 fra Landsforeningen.

Enighed om, at lokalforeningerne får kr. 50 per medlem i Landsforeningen. Forinden skal Jørgen have oplyst det korrekte medlemstal i Landsforeningen fra hver lokalforening.

ad. 4
Gorm oplyste, at de i Slagelse holder foreningsmøde den 27. sep. 20. 7 gange om året holder de et møde om tirsdagen.
Erik berettede om bestyrelsesmøde den 29. jul. 20, hvor aktiviteterne blev planlagt.
Tur til Storstrømsbroens byggeplads og afslutning på Snekken i Vordingborg Nordhavn den 07. sep. 20.
13. okt. 20 besøg på Holmegård Værk med koner.
10. nov. 20 Affald Plus med koner for at høre om affaldshåndtering.
08. dec. 20 julefrokost på PG
Jan 21 fortæller Lars Harvest om livets gang i kredsen
Generalforsamling 09. feb. 20.
Jørgen oplyste, at de den 26. aug. 20 er 34 incl. koner, der skal besøge Lyttenholm Naturcenter, hvor naturvejleder Uffe Nielsen vil fortælle.
Generalforsamling i Dannemare Forsamlingshus den 01. okt. 20. Søren Ravn indbudt som taler.
Julefrokost den 04. dec. 20.
De holder 5 møder om året.
Hilmer fortalte, at de efter coronaaflysning af Bowl&Spis i marts 20 nu har inviteret til petanque-hygge den 25. aug. 20 i/ved Vordingborg Firmasports hus.
Hvis coronaen kan holdes nede, er der planer om Bowl&Spis i oktober.
27. nov. 20 er der julefrokost.
09. feb. 21 er der generalforsamling.
Mogens havde til Arne meddelt, at der p.t. ikke er planlagt aktivitet.
ad. 5
Ingen bemærkninger.

ad. 6
Næste bestyrelsesmøde holdes i Næstved torsdag den 14. jan. 21 kl. 1000
Kredsgeneralforsamling holdes på PG i Næstved torsdag den 25. feb. 21 kl. 1600

Mødet afsluttet kl. 1140

Smørrebrød og drik nydt.

 

Hilmer Ringer
referent

 

Hvordan henter jeg referater

Referaterne er i det format der hedder pdf. Det kræver Adobe Reader.
Den er for det meste standard, men har du den ikke kan den hentes her

Til højre klik på det ønskede, eks. "Generalforsamlingsmøder".
Klik derefter på det ønskede referat, der så hentes.

Filen skal evt. gemmes på din pc, vælg et sted du vil have den liggende. Find den der, og klik på den for at åbne den.