Ref fra bestyrelsesmøde 14. jan. 2020 - kreds 7

Artikelindeks

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde

Tirsdag 14. januar 2020 kl. 10.00 Hos Arne, Grævlingestien 5, Nyråd, 4760 Vordingborg

Dagsorden

 • Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde og evt. opfølgning
 • Meddelelser fra formanden
 • Økonomi
 • Meddelelser fra lokalforeningerne - generalforsamlinger
 • Kredsgeneralforsamlingen
  • Indkaldelse??
  • Dirigent??
  • Valg
   • formand – Arne villig til genvalg
   • revisor – Peter Larsen valgt sidste år. (for 1 år)
  • Delegerede til Landsforeningens generalforsamling
 • Eventuelt
 • Næste møder

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Følende deltog i bestyrelsesmødet:

Arne Holdensen, Gorm Pedersen, Mogens Larsen, Jørgen Brædder og Hilmer Ringer

Afbud fra Erik Næsager på grund at arrangement i Næstved.

ad. 1

Ingen bemærkninger til sidste referat.

Arne havde en opfølgning vedrørende Lovgivning om persondata. Vi fik hver et sæt kopier af udskrift fra Landsforeningens opdateringer angående privatlivspolitik.

De ligger alle tilgængelige på Landsforeningens hjemmeside og der var enighed om, at der ikke var grundlag for at udsende mail/breve til samtlige lokalmedlemmer.

ad. 2

Arne oplyste, at kredsforeningen første formand Jørn Madelung Hansen er død 80 gammel og skal bisættes i Nykøbing F i morgen den 15.01.20. Bårebuket er bestilt.

ad. 3

Jørgen omdelte det udarbejdede, men endnu ikke reviderede regnskab for 2019.

Indtægter kr. 11.000 og udgifter kr. 11.871,50.

Bankbeholdning kr. 5.329,41.

Beslutning om tilskud til lokalforeninger, når tilskud er modtaget fra landsforening.

Ingen bemærkninger.

Hvordan henter jeg referater

Referaterne er i det format der hedder pdf. Det kræver Adobe Reader.
Den er for det meste standard, men har du den ikke kan den hentes her

Til højre klik på det ønskede, eks. "Generalforsamlingsmøder".
Klik derefter på det ønskede referat, der så hentes.

Filen skal evt. gemmes på din pc, vælg et sted du vil have den liggende. Find den der, og klik på den for at åbne den.