Sammenslutningen af senior-/pensionistforeninger i CO10

Sammenslutningen af senior-/pensionistforeninger i CO10

Sammenslutningen af senior-/pensionistforening i CO10

Ny sammenslutning af pensionistforeninger i Centralorganisationen af 2010 I ”Nedlægningsfasen” var der blandt de 5 foreninger der i SC havde forhandlingsret gennem Centralforeningen af 2010 (CO10),enighed om, at vi måtte søge at stå sammen og søge mulighed for at fortsætte.

På SC,s hovedbestyrelsesmøde i maj 2015 blev der fremlagt et forslag om vedtægt for ”Sammenslutningen af senior/pensionistforeninger i CO10,” og på et efterfølgende møde 28. juli 2015 blev foreningen derefter stiftet. Følgende er uddrag af vedtægterne.

 

Foreningens navn er herefter:

Sammenslutningen af senior-/pensionistforeninger i CO10.

Sammenslutningens formål er på et partipolitisk uafhængigt grundlag at varetage fælles interesser for de tilsluttede foreningers medlemmer. Varetagelsen sker via repræsentation i den forhandlingsberettigede centralorganisation af 2010 (CO10).

Sammenslutningen kan samarbejde med andre organisationer.

Medlemmer af sammenslutningen er senior-/pensionistforeninger, som CO10 i medfør af tjenestemandslovens § 49 varetager forhandlingsretten for. Kontingentet er det til enhver tid af CO10 fastsatte kontingent for pensionister.

Sammenslutningen udpeger sammen med de øvrige senior-/pensionistforeninger i CO10 det antal repræsentanter til repræsentantskabet, som det fremgår af vedtægterne. Ved udpegningen lægges foreningernes medlemstal til grund. Der afholdes mindst 2 møder årligt. Møde-rejseudgifter m.v. afholdes af den enkelte senior-/pensionistforening.

Fra 13-11-2018 er Bestyrelsenfølgende:

1. For seniorforeningen told-Skat:

Marianne Nielsen

2. For Politipensionisterne:

Finn Baad

3. For Seniorgruppen i Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd:

Kurt Langeskov.

4. For pensionistgruppen under forsvarets Civil-Etat og Centralforeningen for stampersonel:

Arne Haugaard.

5. For statspensionistforeningen af 1945:

Flemming Schandorff.

Sammenslutningens samlede medlemstal er herefter ca. 6 600. For at lette arbejdet med kontingent til CO10, har politipensionisternes hovedkasserer påtaget sig den ekstra opgave at opkræve og videresende foreningernes kontingent 1 gang årligt.

SE KREDSENE PÅ KORT

SE KREDSENE PÅ KORT

Se Danmarks kort med kredsinddelinger, og med kredsnummer.
Vælg info og få mere information om kredsene.
Se hurtig klik for oplysninger om kredsbestyrelsen

Find det her...

NYT FRA KREDSENE

NYT FRA KREDSENE

Se det seneste nyt fra alle kredsene.
Vælg din kreds, eller vælg en anden kreds nyhedsindslag

 

Find det her...