• Screenshot 2019 02 18 Politipensionisterne

Hovedbestyrelsesmøde 4. sep 2019

Artikelindeks

Referat fra HOVEDBESTYRELSEMØDET
den 4. september 2019 kl. 11:00
i ældrecentret, Odense.

 DAGSORDEN:

 1.  Velkomst & praktiske bemærkninger.
 2.  Godkendelse af dagsorden.
 3.  Godkendelse af referat fra HB-møde den 7. februar 2019.
 4. Evaluering af generalforsamlingen den 2. april 2019  
 5. Orientering fra formanden
 6. Orientering fra næstformanden.
 7. Status fra hovedkassereren.
 8. Orientering fra medlemssekretæren.
 9. Orientering fra kredsene.
 10. Hovedbestyrelsesmøde på Bornholm
 11. Hjemmesiden
 12. 12. Artikler til Politibladet
 13. 13. Underretning til kredsene når kollegaer pensioneres
 14. 14. Eventuelt
 15. 15. Næste møde