• Screenshot 2019 02 18 Politipensionisterne

REFERAT fra Forretningsudvalgs møde, fredag den 30. august 2019 kl 1000

Artikelindeks

 Han oplyste på forespørgsel at der p.t. er 250 politikadetter. Der er aftalt et max. antal på 345 og det aftalt, at arbejdsopgaverne er: grænsekontrol, bevogtningsopgaver, udsendelser samt arrestantransport. Den sidstnævnte opgave overgår i øvrigt til Kriminalforsorgen. Politikadetter kan begynde som 18-årige og der er aftalt en overbygningsuddannelse, hvorefter en politikadet kan påbegynde den alm. politiuddannelse. Efter nogen utilfredshed er der nu alm.. tilfredshed med systemet med politikadetter.

Han nævnte også, de mange sager/udrykninger til psykisk syge personer. Det har bl.a. medført, at der i 4 af politikredse nu kommer en sygeplejerske med i patruljevognen til disse sager.’

Omtalte slutteligt, at der også arbejdes med en ny kundgørelse om udrykningskørsel. Det er på baggrund af et stort antal sager, hvor kollegerne er blevet idømt bøde for udrykningskørsel.

Forbundssekretær Finn Moseholm omtalte ændringerne i pensionsreglerne. De blev vedtaget i 2011, men er trådt i kraft pr. 1. jan. 2019 og betyder en væsentlig forhøjelse af pensionsfradraget ved pensionering som f.eks. 60-årig.

Omtalte også den sag, Politiforbundet tabte i Landsretten. En kollega med mange års tjeneste i C.f.I skulle forflyttes mod sin vilje. Pågældende har ikke på noget haft særligt mange sygedage, men var af ledelsen indstillet til afsked af helbredsmæssige årsager. Landsretten gav ledelsen medhold. Desværre blev forsøget med at få sagen for Højesteret forsinket med 12 timer. Dermed blev sagen afvist.

Der var enighed om, at samarbejdsaften mellem Politiforbundet og Politiforbundet fortsættes uændret.

Finn Baad omtalte det årlige tilskud fra Politiforbundet og foreslog, at beløbet blev forhøjet til 20.000,-kr. årligt. (nuv. 15.000,-kr.). Politiforbundet træffer afgørelsen på et senere møde.

Claus Oxfelt og Finn Baad afsluttede mødet takkede deltagerne.

Hans Agerbo Jensen, ref.

 

.