• Screenshot 2019 02 18 Politipensionisterne

REFERAT fra Forretningsudvalgs møde, fredag den 30. august 2019 kl 1000

Artikelindeks

 Ad pkt. 3.

Der er afleveret en artikel til blad nr. 4. Det forventes på gaden omkring d. 25. sept. Vi mangler en forfatter til artiklen i blad nr.5 – deadline d. 3. oktober. Det aftales på HB-mødet.

Til blad nr. 6- deadline d. 13. november satser vi på, at der kan bringes en samlet oversigt over generalforsamlingerne i vore kredse i 2020. Der kræver, at kredsene senest d. 10. nov. har meddelt tid og sted for afholdelse af den årlige generalforsamling til sekretæren.

Ad pkt. 4.

Formanden har den 19. august udsendt dagsorden til HB-mødet d. 4. sept. Det er det sædvanlige sted. Der serveres kaffe fra kl. 1030 – mødestart kl. 1100. Forventet afslutning senest kl. 1430.

Der henvises i øvrigt til den udsendte dagsorden.

Ad pkt. 5.

Formanden orienterede om hjemmesiden. Der er 5 tilmeldt til nyhedsbrevet. Der er informationer og referater på hjemmesiden. Det kan læses efter log in – bortset fra referater fra kreds 7. Her kræves et særligt log in. Drøftes på HB-mødet under pkt. 11.

Ad pkt. 6.

FU foreslår, at nye medlemmer indmeldt i oktober kvartal 2019 – ikke opkræves kontingent for perioden. Første opkrævning vil så være i januar 2020 for hele året.