• Screenshot 2019 02 18 Politipensionisterne

REFERAT fra Forretningsudvalgs møde, fredag den 30. august 2019 kl 1000

Artikelindeks

Afholdt i Politiforbundet, H. C. Andersens Boulevard 38
1553 København V

Dagsorden:

  1. Møde med told/skat
  2. Hovedbestyrelsesmøde på Bornholm 2020
  3. Artikler til Dansk Politi
  4. HB-møde den 4. september 2019
  5. Hjemmesiden – password ?
  6. tilbud til nye medlemmer ?
  7. Emner til drøftelse med forbundsformanden

Deltagere: formand Finn Steen Baad, næstform./sekretær Hans Agerbo Jensen, hovedkasserer Poul Erik Jørgensen, foreningssekretær Finn Knudsen samt kredsformand og Fu-medlem Svend Sandberg.

Formanden bøde velkommen til mødet.

Ad pkt. 1.

Formanden oplyste, at Told/Skat har anmodet om at få tilsendt foreningens vedtægter samt referater fra møderne i de seneste 3 år.

Der fremsendes referater fra 2017-2018 samt 2019 til dato samt vedtægter. FU afholder møde med Told/Skat i Odense d. 26. sept. 2019 (afbud fra Hans)

Ad pkt. 2.

Næstformanden henviste til det udsendte materiale og omtalte Flemming Vibe.s store arbejde med at arrangere et HB-møde på Bornholm i 2020 med ledsager.

Der er på det udsendte materiale problemer med dato og uge-dage. Der er tale tirsdag d. 1. sept. 2020 -med rejse til Bornholm med afg. fra Ystad kl. 1230. Ankomst Rønne kl. 1350. Derfra køres direkte til Allinge for indkvartering.  Der er fremlagt forskellige modeller for den øvrige del af mødet, som skal afklares på det kommende HB-møde.

FU havde en længere drøftelse af de fremlagt forslag og konkluderede, at mødet på Bornholm skal afvikles efter de samme principper som møderne i Bogense. Deltagere, der ønsker at blive længere på Bornholm må selv afholde udgifterne til det forlængede ophold.