Generalforsamling 2021 AFLYSES

Orientering til medlemmerne

Generalforsamling i Valgkreds 6, som adviseret i bestyrelsesreferat af 5. november 2020 og indkaldt i Dansk Politi nr. 6/2020 til mandag den 1. marts 2021 kl. 1100 i Ældrecentret, Odense AFLYSES

På grund af de forlængede Corona restriktioner, foreløbig til udgangen af februar, ser bestyrelsen desværre ingen anden udvej end at aflyse den planlagte generalforsamling.
I henhold til vedtægterne skal generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal. Desværre er det nok tvivlsomt, om dette lader sig gøre i år.

Bestyrelsen vil indkalde til generalforsamling så snart det bliver muligt i forhold til forsamlingsloftet.
Politipensionisters Landsforenings generalforsamling er berammet til den 15. april.

Såfremt det bliver muligt at gennemføre denne, og valgkreds 6 ikke skulle have nået at afvikle kredsens egen generalforsamling, vil de delegerede der blev valgt til deltagelse i 2020 blive indkaldt.

De enkelte bliver særskilt tilskrevet når/hvis det bliver aktuelt.
Pas godt på jer selv.

p.b.v.
Hans Illum Hansen, formand

SE KREDSENE PÅ KORT

SE KREDSENE PÅ KORT

Se Danmarks kort med kredsinddelinger, og med kredsnummer.
Vælg info og få mere information om kredsene.
Se hurtig klik for oplysninger om kredsbestyrelsen

Find det her...

NYT FRA KREDSENE

NYT FRA KREDSENE

Se det seneste nyt fra alle kredsene.
Vælg din kreds, eller vælg en anden kreds nyhedsindslag

 

Find det her...