Referat fra hovedbestyrelsesmøde den 26. feb. 2020

Artikelindeks

Referat fra HOVEDBESTYRELSEMØDE Onsdag den 26. februar 2020 kl. 11:00 afholdt i Ældrecentret, Sankt Jørgens Engen 2, 5000 Odense.

 DAGSORDEN:

1. Velkomst & præsentation og praktiske bemærkninger.
2. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser.
3. Godkendelse af referat fra HB-møde den 4. september 2019.
4. Orientering fra formanden.
a. intern drøftelse vedr. emner til ny formand
6. Orientering fra næstformanden.
7. Status fra hovedkassereren.
8. Orientering fra medlemssekretæren.
9. Orientering om Skattestyrelsens besøg.
10. Orientering om arbejdet i CO10
11. Drøftelse vedr. evt. samarbejde med CPR om medlemsoplysninger.
12. Drøftelse af fremgangsmåde for at få kontakt med nye politipensionister.
b. Oplæg fra kreds 10.
13. Generalforsamling 1. april 2020
- Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen -
- Politidirektør Arne Gram er inviteret til at give et oplæg –
- Indstilling af emne til ny formand for Landsforeningen
c.. Præsentation af Mogens Winding, kreds 2 (deltager i mødet fra kl. 1200)

14. Intern orientering mellem kredsene.
15. Eventuelt
16. Næste hovedbestyrelsesmøde den 15. – 16. september 2020 i Middelfart (Hotel Medio)

 

Ad pkt. 1 , 2 og 3.
Formanden bød hovedbestyrelsen velkommen. Han rettede en særlig velkomst til Arne Holdensen, kreds 7, Vagner Eliseholm, kreds 10 samt Søren D. Sørensen, kreds 11 som alle er nye kredsformænd.

Formanden gav herefter praktiske oplysninger samt oplysning om afviklingen af mødet.
Hovedbestyrelsen godkendte dagsordenen uden tilføjelser.

Referatet fra HB-mødet d. 4. sept. 2019 godkendtes uden bemærkninger.

Hvordan henter jeg referater

Referaterne er i det format der hedder pdf. Det kræver Adobe Reader.
Den er for det meste standard, men har du den ikke kan den hentes her

Til højre klik på det ønskede, eks. "Generalforsamlingsmøder".
Klik derefter på det ønskede referat, der så hentes.

Filen skal evt. gemmes på din pc, vælg et sted du vil have den liggende. Find den der, og klik på den for at åbne den.